Copenhagen Zoo - Zmija obmotava i steže bus- Kako reklamirati firmu Copenhagen Zoo i uslugu gledanja životinja: zmija koja steže i drobi bus

Coty - Rotiranje vrata produžuje trepavice- Reklamiranje firme Cover Girl i proizvoda LashBlast Length: duga maskara obrtnih vrata

CoverGirl - Rotiranje vrata produžuje trepavice- Reklamiranje firme Cover Girl i proizvoda LashBlast Length: duga maskara obrtnih vrata

CPAA - Žene pipkaju jabuke kao svoje dojke- Kako reklamirati CPAA i uslugu brige: žene pipkajući voće za vreme kupovine kao da testiraju dojke

Kako reklamirati CPAA i uslugu brige: žene pipkajući voće za vreme kupovine kao da testiraju dojke

De Morgen - Okretanje listova osvežavanje sajta- Kako reklamirati sajt DeMorgen i sveže vesti: okretanje listova novina kao osvežavanje sajta

De Wakkere Bakker - Bilbord secka svež hleb na kriške- Kako reklamirati firmu Wakkere Bakker i proizvod kriške hleba: trakasti bilbord kao rezani hleb

Kako reklamirati firmu Wakkere Bakker i proizvod kriške hleba: trakasti bilbord kao rezani hleb

Deserres - Olovkasto višeruko bilbord biće- Reklamiranje firme Deserres i proizvoda za umetnike: umetnička dela od bojica, pastela i flašica

DHL - Beli kamion vozi ispred žutog- Kako se reklamirati sa Fedex-om i uslugom prevoza pošiljki: beli kamion uvek prvi ispred žutog

Dietrich - Džip ski liftovi kao kolone džip vozila- Reklamiranje firme Dietrich i proizvoda Touareg: kolone ski liftova na žičari kao kolone vozila na putu