fedex.com/rs- FedEx - Brzogovorna rafalna isporuka- Reklamiranje firme FedEx i usluge isporuke: brzogovoreći rukovodioc i još brže isporučujuća pošiljka

fedex.com/rs- FedEx - Korektor ispravlja izbledelu zebru- Reklamiranje firme FedEx i proizvoda korektora: ogromni korektor ispravlja bele trake zebre

Reklamiranje firme FedEx i proizvoda korektora: ogromni korektor ispravlja bele trake zebre

fedex.com/rs- FedEx - Ogromni marker boji ivičnjak trotoara- Gde reklamirati sajt FedEx i kancelarijske proizvode: ogromni žuti marker piše po žutom ivičnjaku

fiatsrbija.rs- Fiat - Kabina kombija na stelaži sa policama- Reklamiranje firme Fiat i proizvoda Ducato: kabina na stelaži prikazuje giga tovarne kapacitete vozila

fijitravel.com- Fiji Travel - Skinuta odeća do bilborda na zemlji- Reklamiranje firme Fiji Travel i usluge turizma: muškarac odbacuje odeću i go ulazi u bilbord plažu

fitnessfirst.de- Fitness First - Putnik u busu rukom diže šipku teg- Reklamiranje firme Fitness Company i usluge fitnesa: putnik u vozu držeći se za rukohvat diže tegove

Reklamiranje firme Fitness Company i usluge fitnesa: putnik u vozu držeći se za rukohvat diže tegove

fitnessfirst.de- Fitness First - Žena na buskoj klupi meri težinu- Kako reklamirati firmu Fitness First i uslugu fitnesa: nemojte se osećati neprijatno da sednete na klupu

Kako reklamirati firmu Fitness First i uslugu fitnesa: nemojte se osećati neprijatno da sednete

folgerscoffee.com- Folgers Coffee - Kafa isparava sa poklopca šahta- Reklamiranje firme Folger Coffee i proizvoda kafe: isparavajuća kafa iz poklopca šahtova

Reklamiranje firme Folger Coffee i proizvoda kafe: isparavajuća kafa iz poklopca šahtova

ford.rs- Ford - Glatka vožnja po rupetinama- Reklamiranje firme Ford i proizvoda Ranger-a: vožnja bez truckanja i proklizavanja preko rupa i snega