Tal’at Mustapha Construction - T.M.C. je bivši naziv firme a sadašnji naziv je Talaat Moustafa Group - TMG je konglomerat - građevinska firma iz Egipta koja se bavi izgradnjojm raznoraznih građevinskih objekata, web sajt je talaatmoustafa.com.

Reklamiranje firme Talaat Moustafa Group je usmereno ka građevinskim proizvodima: postavljenom asfaltnom kolovoznom putu, napravljenom terenu za golf, izgrađenom mostu, sagrađenom bazenu i izgrađenoj zgradi neboderu u Egiptu.

Na slici 1 u ovom reklamiranju proizvoda kolovoznog puta vidimo u donjem delu donji deo građevinske mašine valjak koja ravna nedavno postavljen vruć asfalt a u gornjem delu vidimo gornji deo dečijih kolica sa slatkom malom bebicom i mamom koja gura kolica.

Na slici 1 valjak se optičkom iluzijom transformiše u dečija kolica pretapajući se zajedničkim karakteristikama točkovima, nosećim delom i kabinom, usled optičke obmane izgleda kao da bebica upravlja valjkom a zemljani put se optičkom varkom pretvara u asfaltni put što nam govori i slogan "Graditelji budućnosti" čime nam ovo u građevinarstvu reklamiranje firme Talaat Moustafa Group poručuje da firma transformiše sadašnjost u budućnost.

Na slici 2 ovog reklamiranja proizvoda terena za golf u donjem delu vidimo donji deo lopate i noge građevinskog radnika kako priprema zemljani teren, desno pored njega prednji deo kolica sa svežim betonom, dalje u pozadini građevinsku mašinu bager kašikaru a u gornjem delu vidimo golfera iznad pojasa kako rukama drži golf palicu i u pozadini uređeni zeleni golf teren.

Na slici 2 drška lopate se optičkom iluzijom transformiše u golf palicu, noge građevinskog radnika se pretvaraju u gornji deo tela golfera a zemljani teren se optičkom obmanom transformiše u uređeni zeleni golf teren što nam govori i slogan "Graditelji budućnosti" čime nam ovo reklamiranje firme Talaat Moustafa Group poručuje da firma transformiše sadašnjost u budućnost.

Na slici 3 u ovom reklamiranju proizvoda mosta u donjem delu vidimo guseničastu građevinsku mašinu bager kašikaru i donji deo nosača kašike kako sa kašikom kopa i raščišćava teren a u gornjem delu vidimo gornji deo horizontalnih nosača stubova i sagrađeni most.

Na slici 3 nosač kašike bagera se optičkom iluzijom transformiše u nosač mosta pretapajući se zajedničkom karakteristikom horizontalnim nosačem kašike u nosač mosta i vertikalnim nosačem kašike u stub mosta što nam govori i slogan "Graditelji budućnosti" čime nam ovo reklamiranje firme Talaat Moustafa Group poručuje da firma transformiše sadašnjost u budućnost.

Na slici 4 ovog reklamiranja proizvoda bazena u donjem delu vidimo donji deo ogromnog točka kamiona, donji deo ogromnog stepenika za penjanje na ogromni kamion i zemljani teren izbrazdan kramponima gume a u gornjem delu vidimo gornji deo bazena i zeleni teren oko njega u letnjikovcu.

Na slici 4 ogromni točak kamiona se optičkom iluzijom transformiše u bazen pretapajući se zajedničkim karakteristikama: spoljna guma u spoljni betonski obod bazena, šuplja felna u kontejner bazena sa vodom a izbrazdani zemljani teren kramponima gume se pretvara u uređeni zeleni zemljani teren letnjikovca što nam govori i slogan "Graditelji budućnosti" čime nam ovo reklamiranje firme Talaat Moustafa Group poručuje da firma transformiše sadašnjost u budućnost.

Na slici 5 u ovom reklamiranju proizvoda zgrade u donjem delu vidimo donji deo vibracione bušilice kako razbija stene i građevinskog radnika od pojasa pa na dole a u gornjem delu vidimo upravljač od gornjeg dela bicikla i biciklistu od pojasa na gore a u pozadini visoku zgradu neboder kako cepa nebo.

Na slici 5 vibraciona bušilica se optičkom iluzijom transformiše u volan bicikla, noge građevinskog radnika u gornji deo tela bicikliste a stenoviti teren razbijen vibracionom bušilicom se pretvara u visoki neboder što nam govori i slogan "Graditelji budućnosti" čime nam ovo reklamiranje firme Talaat Moustafa Group poručuje da firma transformiše sadašnjost u budućnost.

Svih 5 slika su pocepane po vertikali horizontalno sa malim razmakom između donjeg i gornjeg dela slike, gornji deo slike prikazuje budućnost a donji deo slike sadašnjost, donji deo slike prikazuje građevinske radove u toku, slogan "Graditelji budućnosti" poručuje da firma TMG Transformiše sadašnjost u budućnost.

To pocepano reklamiranje firme TMG i građevinskih proizvoda je video veliki broj posetilaca sajtova na internetu gde je bilo postavljeno na blogove i lajkovano.

 
 
 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Dodaj komentar